Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

img

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βρεφονηπιακού σταθμού «Ονειρούπολη» βασίζεται στις θεματικές προσεγγίσεις όπως ορίζονται από το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών).

Πρόκειται για διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγει να προτείνει η εκπαιδευτικός, η οποία έχει σχεδιάσει την πορεία τους κι έχει προσδιορίσει την χρονική διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επιδιώξει να κατακτήσουν τα παιδιά.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών μέσω δραστηριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικές γνωστικές περιοχές( γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, έκφραση και δημιουργία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

βρεφονηπιακός τούμπα

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Να επικοινωνούν
Να συνυπάρχουν
Να συνεργάζονται

μέσα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον που προωθεί την ανάπτυξη και την αυτονομία τους.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Η ευελιξία
Ο παιγνιώδης χαρακτήρας
Η εργασία των παιδιών σε ομάδες

Το τραγούδι, ο χορός, η γυμναστική, η δραματοποίηση και η εικαστική έκφραση αποτελούν ζωτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Τμήμα βρεφών

img

Στο βρεφικό τμήμα προτεραιότητες αποτελούν η φροντίδα, η ασφάλεια και η υγιεινή των παιδιών. Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένο (φαγητό-ύπνος) και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.

Στο μετα-βρεφικό τμήμα (μεγάλα βρέφη) συγκροτείται μια ομάδα η οποία δουλεύει ένα θέμα που επιλέγει η δασκάλα και διαρκεί συνήθως μία εβδομάδα. Το παιχνίδι, ο χορός, το παραμύθι και η εικαστική έκφραση είναι τα βασικότερα συστατικά στοιχεία του προγράμματος.
Παράλληλα, στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, η δασκάλα παρακολουθεί, παρεμβαίνει, δημιουργεί ομαδούλες, ενθαρρύνει και συμμετέχει, στοχεύοντας στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Και στα δύο τμήματα, οι γονείς ενημερώνονται με ημερήσιες καρτέλες, οι οποίες τοποθετούνται στην τσάντα του παιδιού κατά το σχόλασμα

kdap oneiroupoli ekpaideusi
τμήμα προνηπίων ονειρούπολη

Τμήμα προνηπίων

img

Το τμήμα των προνηπίων αποτελείται από παιδιά άνω των 2.5 ετών. Εργάζεται πάνω σε ένα θέμα που επιλέγουν οι δασκάλες και διαρκεί συνήθως μια έως δύο εβδομάδες. Κατά την διάρκεια του εκάστοτε θέματος οι δραστηριότητες που επιλέγονται απευθύνονται στα πέντε γνωστικά πεδία (γλώσσα, μαθηματικά , μελέτη περιβάλλοντος, έκφραση και δημιουργία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) στοχεύοντας στην ανάπτυξη του παιδιού σε ψυχοκινητικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, ηθικό, αισθητικό και νοητικό τομέα.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σταθμού συμπεριλαμβάνονται η Γυμναστική η Μουσική, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και τα Αγγλικά και πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς ανάλογων ειδικοτήτων.

Η εργασία των παιδιών πραγματοποιείται σε ομάδες.
Το τραγούδι, ο χορός, η γυμναστική, η δραματοποίηση και η εικαστική έκφραση αποτελούν ζωτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

img
Χρονική περίοδος Δραστηριότητες
07:00 – 09:30 Είσοδος – Ελεύθερες δραστηριότητες
09:30 – 10:00 Οργανωμένες δραστηριότητες
10:00 – 11:00 Πρόγευμα
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:00 Οργανωμένες δραστηριότητες
12:00 – 12:30 Ελεύθερες δραστηριότητες
12:30 – 13:00 Οργανωμένες δραστηριότητες
13:00 – 14:00 Προετοιμασία Γεύματος, Γεύμα
14:00 – 15:45 Χαλάρωση – Ύπνος
15:45 – 16:30 Προετοιμασία αποχώρησης – αποχώρηση

Ωρες αποχώρησης 13:00 / 14:00-14:30 / 16:00-16:30

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει ενδεχόμενο τροποποιήσεων του ωρολογίου προγράμματος.
Όλο το υλικό των εργασιών των παιδιών θα δοθεί βιβλιοδετημένο στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

κδαπ ονειρουπολη εκπαιδευση