Ιατρική – επιστημονική υποστήριξη

Ιατρική – Επιστημονική Υποστήριξη

img
Παιδίατρο
Παιδοψυχολόγο
Κοινωνική Λειτουργό
Λογοπαθολόγο
Νοσηλεύτρια
Τεχνικό Ασφαλείας
ονειρούπολη ιατρική περίθαλψη

Ιατρικός διαγνωστικός έλεγχος

img

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν την υποστήριξη τους στα παιδιά, τις οικογένειες τους και το σταθμό σε διαγνωστικό επίπεδο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους γονείς και την Διεύθυνση του σταθμού.

Ο Παιδίατρος επισκέπτεται το Σταθμό μια φορά τουλάχιστον το μήνα και ύστερα από ανάλογο διαγνωστικό έλεγχο ενημερώνει τις οικογένειες για όποιο πιθανό ιατρικό ζήτημα.
Για κάθε παιδί τηρείται ξεχωριστή καρτέλα Υγείας η οποία ενημερώνεται από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη του.

Όσον αφορά το προσωπικό του σταθμού τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ονειρούπολη ιατρικος έλεγχος
Font Resize