ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Προγραμμα Δραστηριοτήτων

Το παρακάτω πρόγραμμα δραστηριοτήτων εφαρμόζεται μόνο στο ΚΔΑΠ στην Φιλήντα Μένου 23 και Καρανιβάλου
Σημείωση: Το μάθημα Τρελές κουτάλες έχεις ενσωματωθεί στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε Πέμπτη 18:00-19:45