Ασφάλεια

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Στην Ονειρούπολη όλες οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και ο εξοπλισμός των χώρων διέπονται από πρόσθετους όρους ασφαλείας, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και κάθε αρμόδιο φορέα ελέγχου.

Όλοι οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ενώ για την ασφάλεια των παιδιών υπάρχει διαρκής επίβλεψη με κλειστό κύκλωμα από κάμερες με καταγραφικό υλικό, καθώς και σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρεία security.

Ο εξωτερικός αύλειος χώρος είναι περιφραγμένος με ασφαλή υλικά για τα παιδιά.

βρεφονηπιακός ονειρούπολη ασφάλεια

Παραλαβή από τον κηδεμόνα

img

Όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών κατά την αποχώρηση τους, παραδίδονται από το προσωπικό της Ονειρούπολης στον γονέα ή σε οικείο υποδειχθέν από τον γονέα πρόσωπο μετά από συμπλήρωση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

παιδικός σταθμός ονειρούπολη